MRIsafety.nl

MRIsafety.nl

De balans tussen de kwaliteit en de kosten binnen ziekenhuizen is een van de belangrijkste hedendaagse thema's. Kan de kwaliteit gewaarborgd worden als kosten worden gereduceerd? Het antwoord is JA!

 

Binnen de projecten die KALCIO uitvoert zien we dat er veelal een substantiele winst te behalen valt als het gaat om de ondersteunende activiteiten binnen ziekenhuizen. Minder overhead, een goede communicatie in de keten met leveranciers en geen onnodige voorraad. Veelal de bekende onderdelen om in de kosten te snijden.

 

Maar ook binnen het primaire zorg proces binnen het ziekenhuis kunnen

De veiligheid bij de toepassing van medische systemen is een belangrijk onderwerp voor de gebruikers. Al in de opleiding van zorgprofessionals wordt veel aandacht besteed aan een de veiligheids-aspecten in het gebruik van medische systemen. Maar hoe blijven gebruikers "fit" en alert als het gaat om de risico's? En hoe borgt u het proces van veiligheid rondom patient en medewerkers binnen het ziekenhuis?

MRIsafety.nl is erop gericht om de bevoegdheden en bekwaamheden van gebruikers van MRI scanners binnen ziekenhuizen te beheren. En de organisatie optimaal in te richten zodat waarborging voor veiligheid is geregeld.

MRIsafety.nl is een initiatief van KALCIO en voorziet in het evalueren en versterken van de veiligheidsorganisatie rondom MRI. En biedt een handige software tool die ondersteunend is aan de borging van bevoegdheden en bekwaamheden. 

mrisafetysigns